Antreprenoriatul feminin. Provocări şi reuşite

SA 2.4 – Ungureanu George, Mihalache Roxana, Nacu Gherasim

Antreprenoriatul feminin este unul cu cea mai rapidă creștere din lume și pot aduce contribuții semnificative la inovarea, ocuparea forței de muncă și crearea bogăției tuturor economiilor din întreaga lume. De asemenea, oferă un răspuns în ceea ce privește activitatea independentă pentru a depăși criza șomajului care afectează anumite economii. Cu toate acestea, abilitarea femeilor în principalele ecosisteme antreprenoriale este încă conținută atât în țările mai dezvoltate, cât și în țările emergente, fără a depăși niciodată 18% din populația de start-up-uri (Startup Genome 2018). În termeni raționali, faptul că femeile nu participă activ la creșterea economică a PIB este, fără îndoială, o pierdere nu numai a bogăției, ci și a competitivității, mai ales într-o economie a cunoașterii în care capitalul antreprenorial este din ce în ce mai mult o resursă prețioasă pentru dezvoltare a unei țări. Un alt aspect interesant, pentru a sublinia contribuția pe care femeile o pot aduce la o economie a cunoașterii, este că, în majoritatea economiilor avansate (dar nu numai), nivelul de educație al femeilor este comparabil cu cel al bărbaților. Mai mult, a crescut și în domeniile cunoașterii cunoscute sub numele de discipline ale științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii, care este în mod tradițional un domeniu masculin.

Un studiul a măsurat succesului companiilor conduse de femei, cu referire specială la noile întreprinderi bazate pe tehnologie.  Start-up-urile inovatoare conduse de femei sunt mai puțin reușite decât cele masculine? În literatură, există două puncte de vedere divergente. Literatura generală, în conformitate cu teoria resurselor, consideră că acest decalaj este atribuibil resurselor limitate ale startup-urilor de sex feminin, în principal datorită experiența profesională anterioară insuficientă a fondatorilor și o dificultate mai mare în accesarea pieței de capital și a rețelelor social. Alți autori justifică rentabilitatea mai mică a companiilor de sex feminin în lumina apetitului de risc mai scăzut al femeilor în comparație cu bărbații. Datorită acestei atitudini diferite, femeile antreprenor sunt mai orientate spre a face alegeri care sunt poziționate într-un punct diferit și inferior pe curba risc-rentabilitate.

Pe de altă parte, există un flux emergent de cercetare, care consideră că femeile din afaceri, antreprenorii și directorii își propun diferite obiective, în comparație cu cele ale bărbaților, fiind mai interesate de realizarea unui echilibru între viața profesională și viața personală, și bunăstarea comunității în ceea ce privește simplul profit corporativ. Din acest motiv, succesul afacerilor femeilor nu poate fi măsurat și evaluat cu indicatorii convenționali de performanță utilizați în studiile anterioare. Majoritatea femeilor întreprinzătoare lucrează în servicii de afaceri intensive în cunoaștere, cum ar fi producția de software, cercetarea științifică și alte servicii profesionale și tehnice. În trecut, toate aceste activități au fost un „domeniu masculin”. Totuşi, rezultatele studiilor recente arată că startup-urile inovatoare conduse de femei au performanțe similare cu cele ale omologilor lor masculini. Această înțelegere poate ajuta nu numai femeile antreprenore, ci și factorii de decizie politică, atunci când alocă resurse pentru a încuraja inovația și educatorii și când formează antreprenori pentru a spori competitivitatea și sustenabilitatea noilor lor întreprinderi

Politicile antreprenoriale specifice genului sunt motivate astăzi atât de succesul economic, de justificarea egalității, cât și de detectarea numeroaselor obstacole și limitări întâmpinate de femei: optimismul și pesimismul alimentează rațiunea antreprenoriatului specific genului. Există trei motive principale care necesită programe de antreprenoriat pentru femei: (a) raționamentul economic: țările cu rate ridicate de creare a afacerilor sunt, de asemenea, acelea în care crearea afacerilor este similară între femei și bărbați; (b) rațiunea politicii: țările, regiunile sau localitățile care au adoptat politici de sprijinire a femeilor antreprenore demonstrează un impact clar asupra numărului și creșterii întreprinderilor deținute de femei; (c) rațiunea „de jos în sus”: numeroase inițiative neguvernamentale și private care vizează femeile antreprenori au lansat o serie de noi instrumente și rețele care au îmbogățit spectrul antreprenorial. În primul rând, în Statele Unite, Canada și Israel, ratele de creare a afacerilor sunt comparabile în rândul femeilor și bărbaților, iar toate cele trei țări prezintă niveluri ridicate de dinamism antreprenorial. În schimb, Danemarca, Finlanda, Japonia și Germania aparțin unui grup de țări cu niveluri mai scăzute de activitate antreprenorială generală și disparități mai mari în crearea de afaceri între bărbați și femei. În plus, în țările OCDE care au cunoscut o creștere robustă la sfârșitul anilor 1990, cum ar fi Statele Unite, Australia, Canada, Coreea de Sud, Spania și Norvegia, nivelurile de antreprenoriat feminin au fost, de asemenea, cele mai ridicate. Prin urmare, un interes economic: țările cu niveluri scăzute de dinamism antreprenorial pot face pași mari în crearea de afaceri și locuri de muncă prin încurajarea antreprenoriatului în rândul femeilor. În al doilea rând, se pare că acolo unde sunt elaborate politici și programe specifice genului, se poate observa o creștere a numărului de afaceri create de femei, precum și creștere și durabilitate.

Un set de motive care susțin politicile proactive de antreprenoriat feminin se bazează pe constatări mai puțin pozitive: în primul rând, antreprenoriatul femeilor prezintă un autentic retrograd; în al doilea rând, există obstacole specifice în calea intrării femeilor în antreprenoriat; în al treilea rând, există o discrepanță între oferta și cererea de servicii comerciale.

Lucrări independente și afaceri mici

Sunt disponibile mai multe statistici privind antreprenoriatul feminin, pe măsură ce țările încep să adune date dezagregate pe sexe. Povestea este întotdeauna aceeași: există o întârziere clară, în ciuda creșterii semnificative a numărului de femei care încep și dezvoltă o afacere. Și acest lucru este adevărat pe tot globul. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) evaluează la 28% cifra medie a întreprinderilor deținute de femei din cele mai bogate 30 de țări. Din 1999, Global Entrepreneurship Monitor oferă o imagine de ansamblu asupra stării antreprenoriatului femeilor în 37 de țări. GEM utilizează o metodologie care compară numărul de persoane active implicate în antreprenoriat. Într-un număr mare de țări, peste 15% dintre bărbații activi sunt antreprenori (Chile, India, Noua Zeelandă, Argentina, Brazilia, Thailanda și Coreea de Sud), în timp ce există o țară în care mai mult de 15% dintre femeile active au o afacere : Thailanda. În alte câteva țări rata este cu puțin peste 10%, cum ar fi Noua Zeelandă, Mexic, India și China sau peste 5% (SUA, Canada, Chile și Islanda). În multe alte țări, și în special în Europa „veche”, ratele sunt mai mici de 5% sau chiar 2% (Elveția și Belgia). În multe țări cu rate ridicate de antreprenori în rândul femeilor active, cifrele exprimă doar activitatea independentă, adică proiectele mici.

Există probleme specifice sexului

Deși este adevărat că femeile întâmpină probleme tipice oricărei întreprinderi mici, există probleme specifice genului. Obstacolele cu care se confruntă femeile pot fi diferite de cele întâlnite de bărbați în măsura în care există de la bun început diferențe bazate pe locul femeii în cultura, societatea, ocuparea forței de muncă, politica și economia unei țări.

Cultura antreprenoriatului în general (este antreprenoriatul apreciat ca o bună alegere în carieră?) și rolurile de gen în special (femeile privite ca persoane cu risc limitat) au un impact direct. Mai important, femeile sunt deseori propriul lor dușman: lipsa de încredere în sine și stima de sine și chiar o conștiință vinovată pentru faptul că au dedicat prea mult timp muncii în locul familiei împiedică în primul rând creșterea afacerii.

Problemele cu care se confruntă femeile ca antreprenori sunt adesea direct legate de statutul femeilor ca angajate. Experiența anterioară de lucru și capitalul uman au un impact direct asupra longevității și extinderii afacerii. Femeile care provin din șomaj, inactivitate sau dintr-un loc de muncă cu responsabilități reduse au mai puține șanse să aibă succes. În cele din urmă, dovezile arată că, dacă serviciile de afaceri nu vizează femeile mai specific, adesea nu își satisfac nevoile. Femeile sunt adesea subreprezentate în rândul clienților. Există o discrepanță între oferta și cererea de servicii comerciale care poate fi corectată prin acțiuni politice. Femeile nu sunt conștiente de această problemă și nu fac suficient pentru a solicita sprijinul acestor servicii de masă. Pe de altă parte, evaluarea programelor de formare special destinate femeilor antreprenore a arătat un impact pozitiv.

Ultimul recurs sau alegerea carierei?

Pentru a rezuma, măsurile proactive direcționate pot într-adevăr să depășească neajunsurile de mai sus printr-o gamă întreagă de măsuri: educație antreprenorială la o vârstă fragedă, formare, mentorat sau structuri mai bune de îngrijire a copiilor. Datorită căutării egalității și având în vedere numărul tot mai mare de femei antreprenor, se poate observa o tendință de a accentua prea mult antreprenoriatul femeilor ca fenomen pozitiv în sine. Numărul tot mai mare de femei antreprenoare nu este în sine pozitiv, deoarece cifrele pot ascunde realități contradictorii. Dacă numărul într-adevăr crește, este important să înțelegem ce înseamnă: ce tipuri de întreprinderi sunt create (lucrători independenți, mici, mijlocii?), În ce sectoare (cu potențial de creștere bun, tradițional sau inovator?), de către cine (șomeri, profesioniști de nivel înalt?) și cu ce fel de capital (familie și prieteni, capital de risc?). În primul rând, din ce în ce mai multe țări încep să colecteze statistici cu dimensiune de gen, punând astfel pur și simplu un nume unei realități deja existente. În acest caz, nu sunt neapărat mai multe femei care încep o afacere, ele devin doar „vizibile” ca antreprenori. O decizie adesea legată de un șoc personal … În plus, se pare că femeile sunt primele afectate de șomaj în cazul unei crize economice.

La o scară diferită, discuția cu femeile antreprenore demonstrează că decizia de a începe o afacere este adesea legată de un șoc personal: divorțul și șomajul fiind primele două motive din „Start-Up Hit”. Cu toate acestea, aceste proiecte sunt adesea mai puțin ambițioase și mai fragile, deoarece au început sub presiune. … Aceste considerații sunt semnificative pentru înțelegerea antreprenoriatului femeilor, întrucât în ​​țările OECD o medie de 80% din locurile de muncă cu jumătate de normă sunt ocupate de femei, în timp ce ratele șomajului sunt în general mai mari pentru femei decât pentru bărbați.

De asemenea, femeile lucrează adesea în locuri de muncă de calitate inferioară, puține se ridică la funcții manageriale importante și diferențele de plată persistă: femeile câștigă de obicei 66-75% din salariul câștigat de bărbați în aceleași locuri de muncă, toate liniile de activitate combinate. Începerea unei afaceri cu capital uman, social și financiar limitat poate duce doar la proiecte mai mici și mai puțin viabile. Prin urmare, este important să analizăm realitatea din spatele cifrelor în creștere înainte de a ne bucura de numărul tot mai mare și de a încuraja femeile nepregătite să ia drumul antreprenorial. Trăsăturile negative prezentate mai sus nu ar trebui să ascundă existența unui alt tip de antreprenoriat feminin: auto-afirmativ, încrezător, bine pregătit și orientat spre creștere. Numărul tot mai mare de femei antreprenore exprimă, de asemenea, o schimbare în lumea afacerilor; antreprenoriatul este considerat din ce în ce mai mult ca o cale de carieră. Femeile care simt că au lovit „tavanul de sticlă” din afacerea lor iau decizia de a pleca și de a-și începe propria firmă. Și au planuri mari.

Flexibilitatea și libertatea ca principale motivații. Sondajul Top Women Leading Business in Massachusetts (medie de 172 de angajați, sectorul de înaltă tehnologie și servicii) aruncă lumină asupra motivațiilor antreprenorilor de succes. În primul rând vine căutarea satisfacției personale și a realizărilor, în al doilea rând, concentrarea pe creștere prin satisfacția consumatorilor și în al treilea rând, resursele umane ca resursă cea mai valoroasă. Femeile chestionate au fost foarte educate.

Este o surpriză să observăm că femeile menționează „flexibilitatea” drept principal motiv pentru începerea propriei afaceri, deoarece, de obicei, antreprenoriatul este considerat consumator de timp și estomparea limitelor dintre viața privată și cea profesională, care se împletesc. Cu toate acestea, multe femei afirmă că, spre deosebire de angajatele lor, își însușesc propriile vieți, își dedică mai mult timp copiilor lor … înainte de a petrece nopțile târzii lucrând la afacerea lor. Un alt motiv principal citat de femei este să devină propriul lor șef și să-și conducă afacerea conform valorilor personale ale afacerii. Se pare că femeile creează adesea afaceri în servicii și, de asemenea, își gestionează firmele în mod diferit. Firmele deținute de femei folosesc aproximativ o forță de muncă echilibrată între sexe. De exemplu, în SUA femeile angajează 52% femei și 48% bărbați, în timp ce bărbații favorizează angajații bărbați: 62% bărbați și 38% femei. Un contrast identic între creșterea ridicată și antreprenorii de ultimă instanță poate fi văzut în zona financiară. Dacă microcreditul hrănește în mare parte proiecte conduse de femei, capitalul de risc este investit masiv în afaceri masculine.

Femeile de afaceri se limitează la proiecte marginale. Cu toate acestea, succesul microfinanțării în atingerea femeilor a fost dublu criticat: în primul rând pentru că împiedică dezvoltarea altor tipuri de inițiative de abilitare și, în al doilea rând, pentru că împiedică femeile să construiască proiecte mai mari și mai ambițioase. „Antreprenoriatul femeilor” este adesea încă corelat cu „microfinanțarea”, care are un impact negativ asupra așteptărilor generale ale femeilor de afaceri și le limitează la proiecte marginale. Dacă împrumuturile mici și schemele de asigurare pot răspunde fără îndoială la nevoile anumitor categorii (totuși foarte puține fonduri vizează într-adevăr cei foarte săraci), ele pot fi inadecvate pentru alte proiecte. Accentuarea excesivă a micilor economii nu permite femeilor să se adapteze la activități cu venituri mai mari. De asemenea, responsabilizează femeile pentru rambursarea împrumutului fără a schimba responsabilitățile bărbaților. Pentru a evita microfinanțarea să devină o „problemă a femeilor”, unele instituții au început să vizeze în mod specific bărbații. Dacă abordarea de gen a fost identificată ca fiind centrală în microfinanțare, cum putem explica faptul că femeile au încă multe probleme în obținerea de fonduri de la băncile comerciale și că o cantitate atât de limitată de capital de risc merge în afacerile deținute de femei? Motivele sunt diverse, dar sunt propuse noi răspunsuri concrete. Acestea sunt împărțite în trei rubrici principale: femeile se limitează adesea la căutarea de fonduri; finanțarea este mult mai mult decât o problemă de bani; și interesul instituțiilor financiare pentru femei, pe măsură ce o piață cu creștere ridicată este în creștere. De ce femeile mai au probleme în obținerea de fonduri? Dacă femeile tind să aibă probleme în finanțarea afacerilor, este adesea pentru că propun proiecte mai mici, în sectoare mai puțin promițătoare. De asemenea, pentru că multe bănci percep în continuare femeile la fel de puțin fiabile ca antreprenorii, ceea ce este total contrazis de experiențele de microcredit. Dacă s-a dovedit că femeile sunt bune plătitoare pentru proiectele mici, de ce este atât de dificil să le prevedem la fel de mult pentru proiectele mari? Trăsătura izbitoare este că, pentru a obține capital pentru afacerea lor, femeile tind să abordeze mai întâi familia și prietenii, în toate țările deopotrivă.

Pentru a explica acest lucru, Margaret Haffernan subliniază dimensiunile culturale legate de rolurile de gen divizate istoric. Acestea sunt cele mai dificile de schimbat pentru a dobândi încredere în sine și a dezvolta așteptări de creștere. Ea folosește o metaforă pentru a indica principala problemă: „Investiția nu este întâlnire. Nu aștepți să fii întrebat”. Mesajul este clar: dacă nu mergeți după el, nu îl veți primi niciodată. Femeile se limitează adesea la căutarea de fonduri. Pentru a ilustra acest fapt, Forumul pentru femeile antreprenor (FWE) își propune să reunească femeile antreprenore și investitorii, în principal în tehnologii noi și ramuri cu creștere ridicată. Filozofia este simplă: oferiți o platformă pentru întreprinzători și investitori. Springboard este un eveniment anual care reunește pe cei care au nevoie de capital cu cei care îl investesc și primește anual peste 1.700 de cereri de la femei care doresc să aibă acces direct la investitori. În aceste tipuri de întâlniri, mesajul este clar: „ajutor” este un cuvânt interzis! Nimeni nu cere ajutor, femeile construiesc afaceri profitabile cu profituri mari din investiții. Scopul este pe două niveluri: convingerea investitorilor de interesul lor de a investi mai mult în afaceri deținute de femei și convingerea femeilor că au încrederea și abilitățile necesare pentru a face acest lucru.

Finanțarea este mult mai mult decât o problemă de bani În plus, accesul la finanțare înseamnă mult mai mult pentru femei decât obținerea de bani. Este important să accesați o rețea, să construiți capital social, să vă reuniți, să obțineți sprijin din partea grupurilor consultative și să primiți educație și formare cu privire la resursele disponibile. Știind că altcineva se confruntă cu o problemă similară și reușește să treacă poate fi un motivator puternic. De asemenea, merită menționat faptul că se produc modificări și în domeniul băncilor comerciale. Băncile „tradiționale” au început să vizeze femeile antreprenore la sfârșitul anilor ’90, pentru că le considerau o piață cu creștere potențială.

În ciuda utilizării de fonduri foarte limitate, microcreditul este un instrument puternic de dezvoltare și anti-sărăcie. Capitalul de risc și înger reprezintă sume financiare diferite care corespund așteptărilor diferite. Dar ele ilustrează, de asemenea, căutarea pentru împuternicirea femeilor și recunoașterea lor ca actori economici centrali. A fost realizat pentru microproiecte, dar încă nu a fost realizat pentru marile companii. Cea mai mare provocare cu care se confruntă astăzi antreprenoriatul femeilor ar putea suna ca un paradox: este pur și simplu să îi intereseze pe bărbați. Motivele sunt multiple. În primul rând, cum putem concepe schimbarea lucrurilor pentru femei fără a schimba niciunul dintre tiparele de comportament ale bărbaților? În plus, discutarea „antreprenoriatului femeilor” are o mare valoare: deschide subiectul la subiecte altfel neexplorate, cum ar fi „echilibrarea vieții de familie / profesionale”, semnificațiile „asumării riscurilor”, rolul „culturii antreprenoriale”, despre cum și când să începeți predarea afacerilor și semnificația „încrederii în sine” în antreprenoriat. Noi dimensiuni care prezintă interes pentru toată lumea Aceste subiecte deschid noi dimensiuni calitative și cantitative care sunt de interes pentru toată lumea. În Franța, de exemplu, guvernul tocmai a introdus „Labels equité” care recunoaște întreprinderile care promovează egalitatea profesională. În Italia, Regiunea Milano a înființat un sondaj prezentat într-o broșură anuală, clasificând afacerile care promovează măsuri de echilibrare familie-profesional, cum ar fi timpul de lucru flexibil sau creșele la birou. Aceste tipuri de „etichete” ar putea urmări același traseu de succes ca etichetele de mediu sau etice și ar putea duce la dezvoltarea unei piețe cu totul noi. 51 Analizele antreprenoriatului femeilor au dus, de asemenea, la apariția unor programe inovatoare. Este deosebit de adevărat pentru IMM-uri. Inițiativa „Flying entrepreneurs” din Belgia inițiază o nouă profesie: „antreprenori interimari”, care sunt instruiți să înlocuiască o femeie antreprenor care merge în concediu de maternitate sau concediu medical. 52Un alt exemplu este „Compagnie des Femmes”, o companie de asigurări, care promovează o idee de pionierat pentru a ajuta companiile să se ocupe mai bine de „riscul” maternității. Ideea este de a egaliza constrângerile legate de concediul parental la nivel corporativ prin crearea unui fond inter-business. Mai mult, vorbirea despre antreprenoriatul feminin la nivel politic a contribuit la evidențierea unor probleme juridice.

Iată cȃteva provocări cu care se confruntă femeile antreprenori și cum să le depășească

  1. Sfidarea așteptărilor sociale. Majoritatea femeilor care dețin afaceri care au participat la evenimente de rețea se pot referi la acest scenariu: intrați într-un seminar aglomerat și puteți număra numărul de femei de pe o parte. Atunci când femeile antreprenore vorbesc de afaceri în primul rând cu directori de sex masculin, poate fi deranjant. În acest tip de situație, femeile se pot simți ca și când ar trebui să adopte o atitudine stereotip „masculină” față de afaceri: competitivă, agresivă și uneori dură. Dar femeile-CEO de succes cred că rămânerea fidelă pentru tine și găsirea propriei voci sunt cheile pentru a depăși așteptările preconcepute. „Fii tu însuți și ai încredere în cine ești”, a spus Hilary Genga, fondator și CEO al Trunkettes. “Ai ajuns acolo unde ești prin muncă grea și perseverență, dar cel mai important, ești acolo. Nu te conforma ideii unui bărbat despre cum ar trebui să arate un lider.”
  1. Accesarea finanțării. Nu toți fondatorii de startupuri caută investitori pentru a-și ajuta afacerile să se dezvolte, dar cei care știu cât de dificil poate fi procesul de pitching. Creșterea capitalului este și mai dificilă pentru întreprinderile deținute de femei. Un raport din 2014 al Babson College a constatat că mai puțin de 3% dintre companiile cu finanțare de capital de risc aveau femei CEO.Bonnie Crater, președinte și CEO al Full Circle Insights, a declarat că capitaliștii de risc tind să investească în startup-uri conduse de oameni din propriul „trib”. De exemplu, un investitor educat la Stanford va dori să susțină afacerea unui student Stanford. Aceasta înseamnă că firmele cu parteneri de sex feminin sunt mai susceptibile să investească în start-up-uri conduse de femei. Conform raportului Babson, însă, acesta reprezintă doar 6% din firmele americane. Crater recomandă femeilor care caută investitori în afaceri să-și construiască încrederea printr-o echipă excelentă și un plan de afaceri.O altă modalitate de a depăși această problemă este de a atrage mai multe femei care să se sprijine reciproc, a spus Felena Hanson, fondatoarea spațiului de coworking Hera Hub pentru femeile antreprenore. Potrivit lui Hanson, grupuri ca ale ei „caută nu numai să inspire și să încurajeze femeile care investesc, ci să crească și să susțină alte femei antreprenore atât prin finanțare, cât și prin ateliere educaționale strategice”. Antreprenorii de sex feminin pot strânge capitalul necesar afacerii lor învățând să ceară exact ceea ce au nevoie, chiar dacă asta înseamnă să solicite mai mult decât ceea ce își doresc. Femeile sunt mai conservatoare și nu supraestimează proiecțiile. Investitorii, care sunt de obicei bărbați, tind să presupună că femeile antreprenori funcționează la fel ca bărbații și își umflă numărul. Prin urmare, vor furniza finanțare la niveluri inferioare celor solicitate. Femeile trebuie să înțeleagă această dinamică și să-și abordeze pitch-urile în consecință.
  1. Lupta pentru a fi luată în serios. La un moment dat sau altul, majoritatea femeilor CEO se află într-o industrie sau un loc de muncă dominat de bărbați, care nu vrea să-și recunoască rolul de lider. Alison Gutterman, CEO și președinte al Jelmar, a avut această experiență la începutul carierei sale. „Ca femeie antreprenor într-o industrie dominată de bărbați, câștigarea respectului a fost o luptă”, a spus ea. Deoarece Jelmar este afacerea familiei sale, ea s-a confruntat cu presupuneri că trăia din reputația tatălui și bunicului ei. “Am fost mai mult decât dispus să depun eforturi pentru a-mi crea propria reputație de a fi un om de afaceri onorabil, harnic, de sine stătător”, a spus Gutterman. „Pentru a depăși acest lucru, a trebuit să învăț să-mi construiesc încrederea și să-mi depășesc vorbirea de sine negativă”. Acele comentarii negative care se acumulează şi împiedică atingerea întregul potențial,. Pentru a le combate, ea s-a alăturat unei varietăți de grupuri de femei antreprenore. „Aceste grupuri mi-au oferit mentori și colegi care să mă inspire, să mă lovească cu verificări ale realității asupra capacităților și succeselor mele și să mă ajute să cresc și să învăț din perspectivele și experiențele lor exterioare”, a spus ea.
  1. Deținerea realizărilor tale. Calitățile comunitare, de consolidare a consensului încurajate la fetele tinere pot lăsa femeile să-și minimizeze neintenționat propria valoare. Molly MacDonald, fondator și CEO al The Mobile Locker Co., o startup care oferă stocare personală pentru evenimente, a declarat că a găsit întotdeauna dificil să-și transmită propria valoare de lider. „Când vorbesc despre companie … mă găsesc mereu spunând„ noi ”în loc de„ eu ”, a spus MacDonald. „Folosirea primei persoane pentru a discuta despre succese mă simte ca și când mă laud și nu pot să scutur ideea că, dacă cineva știe că eu doar eu controlez, valoarea a ceea ce facem va scădea. Fac un efort pentru a deține ceea ce am realizat. “
  2. Construirea unei rețele de asistență. O rețea de sprijin robustă este esențială pentru succesul antreprenorial, așa că nu este de mirare că 48% dintre femeile fondatoare declară că lipsa consilierilor și mentorilor disponibili limitează creșterea lor profesională. „Deoarece majoritatea lumii afacerilor la nivel înalt este încă dominată de bărbați, poate fi greu să vă deschideți propriul drum și să facilitați introducerile și conexiunile în unele dintre rețelele de afaceri mai de elită”, a spus Hanson. “Întrucât majoritatea afacerilor din zilele noastre încă sunt adevărate cu filozofia că„ nu este ceea ce știi; este cine știi ”, acesta poate fi un factor imens în succesul tău final.” Găsirea rețelei de asistență potrivită nu este întotdeauna ușoară. Unele locuri bune pentru a începe sunt evenimente de rețea axate pe femei, precum și forumuri online și grupuri create special pentru femeile din afaceri.
  1. Echilibrarea vieții de afaceri și de familie. Antreprenorii părinți au duble responsabilități față de afacerile lor și față de familiile lor; găsirea unor modalități de a dedica timp amândurora este esențială pentru realizarea acelui echivabil echilibru muncă-viață. Pentru unii, găsirea acestui echilibru a însemnat părăsirea unui loc de muncă corporativ și începerea propriei afaceri de consultanță.
  2. A face față fricii de eșec. Eșecul este o posibilitate foarte reală în orice afacere, dar femeile nu ar trebui să lase nesiguranțele să le împiedice să viseze la mare. Ele ar trebui să lucreze în momentele de îndoială de sine cu care se confruntă fiecare proprietar de afacere și să nu aștepte perfecțiunea înainte de a-și începe afacerea sau de a face o mare promoție. Eșecul nu ar trebui privit ca un negativ sau o scuză pentru renunțarea la obiectivele. Drumul spre succes este pavat cu pierderi, nenorociri și greșeli, dar poate să ducă acolo unde unde se doreşte, atâta timp cât nu nu se pierde din vedere destinația finală.

Spune ce crezi

Contact Us

Student Atreprenor

Aleea Mihail Sadoveanu nr.3
contact@studentantreprenor.ro