Arhivă Autor pentru: Ungureanu

Elaborarea planului de afaceri

Planul de afaceri este “un document care prefigurează perspectivele de evoluţie a unei afaceri  şi potenţialul de creştere a acesteia, demonstrând în detaliu fezabilitatea ideii pe care întreprinzătorul intenţionează să o materializeze prin întreprinderea pe care a creat-o sau a investiţiilor pe baza cărora se urmăreşte dezvoltarea întreprinderii ”. Planul de afaceri este definit ca fiind “un document care face

Citește mai mult

Contact Us

Student Atreprenor

Aleea Mihail Sadoveanu nr.3
contact@studentantreprenor.ro